Zdravotní způsobilost dítěte na tábor

je formulář pro rodiče dítěte k vyplnění od lékaře. Tento vyplněný formulář je nedílnou součástí povinných dokumentů k nástupu dítěte na tábor.Po skončení tábora, bude vrácen zpět rodičům.

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost po dobu dvou let od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte.

Ke stažení
Kliknutím na ikonu dojde ke stažení