Táborový řád

ŘÁD TÁBORA

1. Dodržuji a dbám na dodržování tohoto řádu.

2. Svým chováním a jednáním nedělám ostudu svému oddílu, táboru ani rodičům.

3. Dodržuji režim dne i jeho program.

4. Svědomitě a zodpovědně vykonávám nařízení, příkazy a rady svého oddílového vedoucího či instruktora, případně ostatních dospělých pracovníků v táboře.

5. Ochotně každému rád pomohu, vyhnu se sporům a hádkám.

6. V táboře nezahazuji odpadky. Dbám na čistotu své chatky/stanu a okolí, jakožto celého areálu tábora.

7. V nočním klidu, tedy od večerky až do budíčku, jsem ve své chatce/stanu. V uvedené době nesmím bezdůvodně opouštět svoji chatku/stan, pouze v nutných případech.

8. V nočním klidu se chovám tiše a ohleduplně. Neruším ostatní kamarády, kteří jsou unaveni a chtějí odpočívat.

9. NA TÁBOŘE JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO: konzumace alkoholických nápojů – užívání omamných a návykových látek – fyzické i psychické šikanování ostatních účastníků tábora – sexuální aktivity mezi dětmi bez rozdílu pohlaví – krádeže – konzumace nebalených zmrzlin, jídla upravená jakýmkoliv způsobem, mimo tábor ( vyjma puťáku), energetické nápoje.

10. V chatkách nebudu skladovat potraviny.

11. Mokré věci nedávám do kufru či batohu, suším je na místě k tomu určeném případně za pomoci oddílového vedoucího v sušárně.

12. Bez vyzvání pracovníků kuchyně nevstupuji do kuchyně a přilehlých prostor.

13. Každé vypůjčené nářadí, nástroj či sportovní pomůcku vracím na své místo.

14. Při práci s pilou, sekyrou či jiným nářadím dbám na bezpečnost svou i ostatních kamarádů. Pamatuji si, že nářadí je na práci a ne na hraní.

15. Bez souhlasu svého oddílového vedoucího, i když mne o to požádá některý jiný vedoucí, nechodím a neopouštím areál tábora.

16. Na smluvený signál se ihned vracím do tábora, případně na určené místo.

17. Každý i drobný úraz či odřeninu si nechám ošetřit u táborové zdravotnice. Také při jiných zdravotních obtížích informuji svého oddílového vedoucího a zdravotníka. O návštěvě zdravotníka informuji oddílového vedoucího co nejdřív.

18. Na výletě či jiném pohybu mimo tábor jsem neustále se svým oddílem či určenou skupinou, které svévolně neopouštím.

19. Přírodu neničím, ale chráním.

20. Jsem si vědom, že jako každý účastník tábora se podílím na tom, aby se na táboře líbilo nejen mně, ale i všem ostatním.

21. Jsem si vědom, že neuposlechnutí těchto pokynů může mít za následek mé vyloučení z tábora.

22. Návštěvy dětí na táboře nejsou povoleny.

Vážné porušení řádu bude řešit štáb/hlavní vedoucí a následovat telefonát s rodiči! Možnost i vyloučení z tábora bez finanční náhrady. V případě zajištění dopravy z tábora pořadatelem, bude fakturována rodičům, či zákonným zástupcům.