Táborové informace

Aktuální informace z tábora, videa i fotografie dáváme na soukromé facebookové stránky. Před zahájením tábory jsou rodiče, a další osoby starající se o dítě, vyzváni, aby se k soukromé skupině připojili. Individuálně pak řešíme situace, kdy přístup na Facebook není možný.